CAPACD Group Photo

Vào năm 2017, một nhóm nhỏ các lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) đã cùng nhau gieo hạt giống cho Vòng Tròn Học Tập Sáng Tạo Chỗ Đứng AAPI của chúng ta. Trong các không gian phát triển cộng đồng lớn hơn, các cuộc thảo luận thường được khái quát hóa và không đề cập đến cách các chiến lược nên được liên kết và điều chỉnh về mặt văn hóa phù hợp môi trường khu phố và cư dân của chúng ta.

Hy vọng của chúng tôi là tạo ra một không gian nơi chúng tôi có thể nói về bối cảnh độc đáo của công việc của chúng tôi làm và tìm sự hỗ trợ của nhau với tư cách là những người thực hành da màu. Một vài cuộc thảo luận sau đó, và với sự hỗ trợ từ chương trình Thị Trấn Của Chúng Tôi của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia năm 2019, Vòng tròn học tập đã chính thức ra mắt. Vòng tròn học tập đã phát triển từ chỉ một số ít các tổ chức thành một tập thể của gần 20 tổ chức phát triển cộng đồng và nghệ thuật dấn thân phát triển bình đẳng và bảo tồn các cộng đồng AAPI trên toàn quốc.

Các tổ chức phát triển cộng đồng AAPI như chúng tôi từ lâu đã thực hành nhìn vào cộng đồng của chúng ta thông qua kho báu vật chất và văn hóa của chúng ta từ lâu trước khi ‘sáng tạo chỗ đứng’ thậm chí còn chưa thành một thuật ngữ. Cách tiếp cận của chúng tôi gắn kết các truyền thống văn hóa và nghệ thuật làm phương tiện để nuôi dưỡng sự gắn bó cộng đồng, ủng hộ sự thay đổi và các chính sách xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức ở các địa điểm AAPI của chúng ta. Chúng tôi quan niệm rằng các khu phố và ‘nơi chốn’ của chúng ta có tầm quan trọng xã hội, tinh thần, văn hóa, chính trị và kinh tế đối với quốc gia của chúng ta.

Trong quá trình làm việc của chúng tôi, các tổ chức của chúng tôi đã trải qua những thách thức đáng kể — như sửa đổi văn hóa, cải cách khu dân cư và bị dịch chuyển – cũng đồng thời nhận ra cơ hội to lớn – hồi sinh các lối sống truyền thống. Chúng tôi đưa ra một quan điểm độc đáo tập trung vào người dân AAPI, văn hóa, lịch sử của chúng ta và tạo hy vọng cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Chúng tôi tạo ra một cảm giác có một nơi mình thuộc về cho các cộng đồng của chúng ta từ lâu đã bị tước quyền bởi sự phân biệt chủng tộc và tính chất thuộc địa mà đã được thể chế hóa. Tầm nhìn, quan niệm và cách thực thi của chúng tôi nêu rõ lý do tại sao và làm thế nào chúng ta sẽ duy trì và phát triển các cộng đồng hòa nhập và bình đẳng của chúng ta.

Không gian trực tuyến này chỉ là một cách mà chúng ta đến với nhau trong cộng đồng. Chúng tôi bắt đầu hành trình học tập cùng nhau vào tháng 10 năm 2019 tại Hilo, Hawai’i, nơi chúng tôi tìm hiểu các ví dụ về sự kiên trì văn hóa. Vào tháng 3 năm 2020, Vòng tròn học tập của chúng tôi đã cùng nhau đến khu phố Tàu của San Francisco để thảo luận về ổn định khu phố để đối phó với các mối đe dọa của sự cải cách khu dân phố. Một cuộc triệu tập thứ ba được lên kế hoạch cho Mùa thu 2021, lúc đó chúng tôi sẽ học hỏi từ công việc phát triển kinh tế do các đồng nghiệp của chúng tôi ở Minneapolis / St. Paul, Minnesota lãnh đạo.

Cơ hội học tập cùng nhau là vô hạn. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia với cùng chúng tôi, hoặc hỗ trợ công việc của chúng tôi với tư cách là một đồng minh, vui lòng liên lạc  info@nationalcapacd.org.

Vòng Tròn Học Tập Sáng Tạo Chỗ Đứng AAPI là một sáng kiến của Liên minh Quốc gia về Phát triển Cộng đồng Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương (CAPACD), được phát triển với sự hợp tác của các thành viên của chúng tôi và được tài trợ bởi Quỹ Nghệ thuật Quốc gia, NeighborWorks America và Quỹ Kresge. Hỗ trợ bằng hiện vật được cung cấp bởi Local Initiatives Support Corporation, PolicyLink và ArtPlace America.

National CAPACD logo
Asian Economic Development Association Logo
Asian Pacific American Network of Oregon
Asia Town Cleveland Logo
Asian Arts Initivative Logo
Asian Community Development Corporation
Chhaya Logo
Chinatown Community Development Center Logo
East Bay Asian Local Development Corporation Logo
HACBED Logo
JACCC logo
Kultivate Labs Logo
Little Tokyo Service Center Logo
PAO Arts Center Logo
SCID pda Logo
Sustainable Little Tokyo logo
Thai CDC Logo
Think! Chinatown Logo
United Cambodia Community Logo
Wing Luke Museum Logo
ArtPlace Logo
The Kresge Foundation Logo
National Endowment for the Arts Logo
PolicyLink Logo
NeighborWorks America Logo
Local Initiatives Support Corporation Logo